Artikels Plaatsen
Image default
Aanbiedingen

Dienstverlener

De SS bvba groepering is een deugdelijk belgische coöperatieve verzekeringsgroep, actief sinds meer dan 100 jaar.

We moeten ons huldigen als betrokken, loyale en nabije medestander voor onze klanten, distributiepartners en andere stakeholders. Onze meer dan 1500 medewerkers in stad en antwerpen staan in voor een professionele dienstverlening.

Verscheidene merken maken deel uit van de groep : – SS bvba verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten ; – vivium, arces en piette & vrouwen ronddelen hun producten via makelaars ; – actel affinity via akkoorden met auto-importeurs.

Jouw verantwoordelijkheden taken voor ons it-departement zijn we op zoek naar een gemotiveerde intensiteit die de aansporing wil aannemen om onze tl change governance te worden

De medewerkers van de departement change governance leiden, coördineren en motiveren met als doelstellingen:

De kwaliteit en een goede it-sturing van de projecten waarborgen ; de it change promoveren ; het change control board-proces lijnen om de risico ’s die fuseren met de uitrol te minimaliseren ; de zelfbeheersing en reporting van projecten voor change control bob overtreffen ( inclusief de reporting over tests ) om de besluitvorming te vereenvoudigen en te overtreffen ; de benoeming en coaching van de sturingsactoren vereenvoudigen. De taken die tijdens deze functie vallen, hangen dus bijeen met de kwaliteit, de tactiek en de coördinatie van de testing en de release.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

– het jaarplan mee opstellen:

Vooroplopen op toekomstige veranderingen in de gidsing en ze voorbereiden ( testing, ontwikkelingsmethode, de manier van release, opmeting en rectificatie van de kwaliteit van de projecten ) ; initiatieven presenteren aan het beheer om de processen tijdens de aansprakelijkheid van het team te optimaliseren ; de noodzakelijke budgettaire inzet beoordelen en plannen om de continuïteit van het team en van eventuele projecten te beloven ; de implementatie van de initiatieven volgen. – teammanagement:

De organisatiestructuur implementeren op bodem van de tactische doelstellingen, de klantentevredenheid, het risico-, budget- en kwaliteitsbeheer, en zo nodig suggesties doen ; people beheer en performance management. – procesmanagement:

Efficiënte processen benutten te het eigen team en aanpunten die ontvankelijk zijn voor opwaardering herkennen en aanpakken. – risicomanagement:

De operationele risico ’s in het eigen team herkennen en beoordelen en permanent rekening beminnen met de mogelijke risico ’s bij het nuttigen van beslissingen en het doen van de actieplannen ; de naleving natellen van de wettelijke en reglementaire bepalingen en de voorschriften in het kader van compliance en inwonende controle. – een kwalitatief hoogstaande reporting waarborgen

– de staffing organiseren:

Personeel voorspellen voor de projectbehoeften en de werkzaamheden van de teamleden volgen ; erop toezien dat de medewerkers de vastgelegde processen en werkmethodes monitoren ; allen van het team trainen waar nodig. Specifieke verantwoordelijkheden

Change control board : nagaan of het gating-proces juist wordt toegepast en of de it nauwkeurig wordt gestuurd en waken over de doeltreffendheid van het geheel. Test coordination : ervoor zorgen dat de testactiviteiten binnenshuis de changes van goede kwaliteit zijn en blijven, en zorgen voor een bruikbare en kwalitatief goede reporting om de besluitvorming te vergemakkelijken. Quality : de monitoring en reporting behandelen, punten identificeren die voor verandering in aanmerking komen, tezamen met de verantwoordelijke van continuous improvement, om zo voorts te bouwen aan de maturiteit van de maatschappij. Release management : de omgevingen goed administreren, plannen en aanwenden. De uitrol van de ‘software builds ‘ en van hardware-installaties en de raakpunten met de betrokken projecten in de gevarixeberde omgevingen administreren, controleren en coördineren. Evolutie methodologie : rekening vasthouden met de wijzigingen in de methodes van de vennootschap en de processen en activiteiten van het team daaraan aanpassen. Ervoor zorgen dat de tools mee ontwikkelen en overbrengen naar alle betrokkenen.

Profiel u hebt een master, in it of een andere aansturing, en 10 jaar ervaring in de verzekeringssector, in it en projectbeheer. U beheerst excel, word en acces perfect. U hebt cognitie van itil, cobit, een goed niveau van niveau lean, prince 2-pmi-cmmi. U beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. U hebt een zeer goede cognitie van het nederlands of het taal met een behoorlijke cognitie van de andere landstaal en van het engels. U kunt op verscheidene graderingen van de anatomie meespreken. U bent analytisch en stipt. U bent proactief, pragmatisch en resultaatgericht. U staat open voor verandering. U bent een prima teamspeler. Wij bieden wij bieden een interessant salarispakket met tal van extralegale voordelen, permanente opleidingsmogelijkheden en een aangename werkomgeving ( gunstig kantine, toffe en open sfeer, soepel uurrooster, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering. . . )

Jouw profiel profiel u hebt een master, in it of een andere koers, en 10 jaar ervaring in de verzekeringssector, in it en projectbeheer. U teruggetrokken excel, word en acces perfect. U hebt weten van itil, cobit, een goed niveau van niveau lean, prince 2-pmi-cmmi. U beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. U hebt een zeer goede weten van het nederlands of het frans met een behoorlijke weten van de andere landstaal en van het engels. U kunt op gevarixeberde gradaties van de lichaam meespreken. U bent analytisch en stipt. U bent proactief, pragmatisch en resultaatgericht. U staat open voor verandering. U bent een prima teamspeler.

vacatures

https://www.vindazo.be/job/all/dienstverlener.html