Artikels Plaatsen
Image default
Financieel

Het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

Rechtnet advocaten: uw incassobureau nabij Heesch

Klanten die hun openstaande rekeningen niet betalen, u kan ze vast wel missen. Toch is het voor veel ondernemers haast aan de orde van de dag. Naast het financiële verlies dat dit oplevert, kost het u ook flink wat geld naar opvolging toe. Door niet betaalde facturen in handen van uw incasso advocaat te geven, spaart u tijd en geld uit en krijgt u het openstaande saldo voor u recht op heeft.

Incassobureau

Een samenwerking met Rechtnet advocaten: uw incassobureau nabij Heesch zorgt ervoor dat deze externe partner eigenlijk precies hetzelfde doet als u zelf al gedaan hebt, namelijk de schuldenaar proberen te overtuigen om tot betaling over te gaan. Een incassobureau mag uw schuldeisers aanschrijven, opbellen en aanmoedigen, maar heeft echter geen enkele gerechtelijke bevoegdheid. En dat weten ook schuldenaars. Als de rekening ook na aandringen open blijft staan, zult u stappen moeten zetten die verder reiken dan de mogelijkheden en bevoegdheden van een incassobureau.

Deurwaarder

Een deurwaarder zal in geval van openstaande schulden in eerste instantie ook proberen om met uw schuldenaar tot een overeenkomst te komen in de zin van een volledige betaling of van een betalingsplan. Weigert de schuldenaar zijn verplichtingen na te komen, dan zal de deurwaarder het dossier voor de bevoegde rechtbank brengen om betaling door dwang af te dwingen.

Rechtnet advocaten voor een efficiënte en snelle incasso van uw onbetaalde facturen

Uw incasso advocaat neemt het volledige incassodossier van bij het begin van u over en beëindigt zijn taak pas als u over de volledige openstaande som beschikt. Het slagingspercentage van de incasso’s via een advocaat liggen opvallend hoog waardoor u kunt rekenen op de ontvangst van de volledige som waar u recht op hebt, eventueel vermeerderd met de wettelijk voorziene intresten. Onbetaalde facturen kunnen een ernstig risico vormen voor de financiële gezondheid van uw onderneming, waardoor het zaak is deze stipt en nauwkeurig op te volgen. Uw advocaat neemt dit van u over en zet de nodige stappen via gerechtelijke weg waar dit nodig zou blijken. De kosten van het incassotraject vallen uiteraard ten laste van uw schuldenaar en niet van u.