Artikels Plaatsen
Image default
Woningen

Investeren in appartementen: wat heb je gekocht?

Investeren in appartementen: wat heb je gekocht? 

Op veel plaatsen kunt u investeren in appartementen. U koopt niet altijd de eigendom van het appartement, maar soms verstrekt u ook leningen aan de eigenaar van het gebouw. Controleer precies wat u precies koopt. Veel bedrijven bieden de mogelijkheid om te investeren in appartementen. Vergrijzing werd als verkoopargument aangegeven. Dit zal uiteindelijk de komende jaren zorgen voor een toenemende vraag naar dergelijke woningen. Dit geldt des te meer omdat de komende generatie senioren wat betreft comfort en luxe hogere verwachtingen heeft dan voorgaande generaties.

De ene investering in serviceappartementen is echter niet de andere. Als investeerder kunt u eerst de woning van een serviceappartement kopen. Een andere mogelijkheid is dat u in plaats van onroerend goed te kopen, een geldsom in een project investeert en er obligaties van koopt. Zorg ervoor dat u investeert in “erkende” projecten.

Allereerst kunt u een appartementen kopen. Dezelfde regels zijn grotendeels van toepassing alsof u een appartement in een woongebouw koopt. De gemeenschappelijke delen van het gebouw (bijv. Eetkamer, ontspanningsruimte, zorgkamers, etc.) zijn echter veel groter dan bij aankoop van een “normaal” appartement. Het betekent ook dat wonen in een servicecomplex vaak veel duurder is dan een gewone flat. In dit geval sluit u tegelijk met het koopcontract een contract met de gebouwbeheerder. Alle eigenaren moeten ook een contract aangaan met hetzelfde bedrijf. Mocht u niet direct in uw appartement willen wonen, dan neemt dit bedrijf ook de verhuur over.

U ontvangt op uw beurt een maandelijkse huur Mocht u later in uw appartement willen wonen, dan wordt dit met de huurder overeengekomen. Mogelijk heeft u bijvoorbeeld tijdelijk een ander appartement beschikbaar.

Pro en Contra

Onthoud dat wanneer u een serviceflat koopt, u ​​registratiekosten en / of btw moet betalen over de aankoop. U moet ook een notaris doorlopen om een ​​notariële akte te doen. U wordt de eigenaar van een appartement, dat u, ook al ontstaan ​​er financiële problemen voor de gebouwbeheerder, niet alleen verliest. Wat er ook gebeurt, jij blijft de eigenaar. Als het appartement door de jaren heen waardevoller wordt, dan is deze meerwaarde ook voor jou. Als het minder waard wordt, loop je het risico.

Je koopt een obligatie

In plaats van een appartement te hebben, kunt u ook een obligatie kopen van het bedrijf dat eigenaar is van het complex. U leent geld bij een bedrijf dat een obligatie uitgeeft.In ruil hiervoor krijg je een jaarlijkse intrest of je krijgt een woonrecht binnen het gebouw. Met deze formule wordt u geen eigenaar van het appartement, maar krijgt u voor een bepaalde periode financiële rechten.

De obligaties zijn doorgaans 30 jaar gesloten. Aan het einde van deze periode ontvangt u een return on investment zonder enige toegevoegde waarde. Als u in deze periode sterft, komt het geld toe aan uw erfgenaam. Met enige borgsom, als uw erfgenaam sterft, krijgt uw erfgenaam onmiddellijk een aanbetaling. Nadat uw financiële wet is verlopen, kunt u, als u maandelijks huur betaalt, meestal in het appartement blijven wonen.

Pro en Contra

Het belangrijkste nadeel van deze methode is dat als het bedrijf na dertig jaar geen geld heeft om u terug te betalen, u mogelijk uw geld verliest. Daarom is het belangrijk om alleen te werken in een samenleving met voldoende solvabiliteit. Het voordeel van het kopen van obligaties is dat u niet via een notaris hoeft te gaan en ook geen registratiekosten en / of btw hoeft te betalen. Dergelijke obligaties leveren doorgaans een jaarlijks rendement op van ongeveer 4%. Integendeel, je kunt geen waarde toevoegen. U hoeft het verlies niet te betalen. Aan het einde van de reis krijgt u alleen het geïnvesteerde bedrag terug.

https://be.propenda.com/keyword/gelijkvloers.html