Artikels Plaatsen
Image default
Bedrijven

Een document vertalen: dit moet u weten

Stel dat u geen deel uitmaakt van de sector van de taaldiensten. In dat geval kan het proces van taalvertaling moeilijk voor u zijn. Het allereerste wat u moet weten is dat bij het vertalen van documenten een woord-voor-woord-vervanging van het origineel alleen niet gaat werken. U moet zich bewust zijn van een aantal kritische aspecten van het vertaalproces en weten hoe belangrijk het is. De vier belangrijkste dingen die u moet weten over documentvertaling zijn de volgende.

Adequate voorbereiding

Voordat het vertaalproces begint, moet de persoon of dienst die gaat vertalen zich adequaat voorbereiden. Zelfs ervaren vertalers, erkennen dat het uiterst moeilijk zal zijn om een exacte vertaling te maken. Het is nog steeds mogelijk, zo niet noodzakelijk, om nauwkeurige vertalingen te hebben die in de meeste gevallen hun doel moeten dienen. Andere zaken waar u bij de voorbereiding van de conversie rekening mee wilt houden zijn:

– Tijdsdruk

– Doelgroep

– Het onderwerp of thema van de tekst

 

De specialisatie van de vertaler en hun vertrouwdheid met het onderwerp

Vertalers hebben, net als alle mensen in de academische wereld, expertise in verschillende vaardigheden en hebben verschillende specialisaties. Er zijn generalistische vertalers die algemene onderwerpen vertalen. Andere gespecialiseerde vertalers bieden hun diensten vaak uitsluitend aan op verschillende onderwerpen. Zo kunnen vertalers met een technische achtergrond zorgen voor een professionele technische vertaling. Er is een normaal proces dat vertalers meestal volgen, zelfs als ze een onderwerp vertalen dat hen goed bekend is. Ze doen een vroege doorlezing van de brontekst om een samenvattend beeld te krijgen van hetzelfde. Deze doorlezing wordt gevolgd door onderzoek, verwijzingen en het krijgen van feedback van de klant met betrekking tot de specifieke terminologie die ze willen volgen. Dit alles dient om de nauwkeurigheid en consistentie van het vertaalde document te waarborgen.

Stijlkenmerken van een document zijn ook cruciaal bij het vertalen ervan. De stilistische aspecten gelden vooral voor marketinggerelateerd materiaal waarbij de toon en de vorm van de kopie een bepaalde functie hebben.

Een ander kritisch punt voor vertalers om te overwegen is de toon van de vertaling, of die nu informeel of formeel is. Hiervoor moet de vertaler ook rekening houden met de specifieke talen waarmee hij of zij te maken heeft. Een vertaler moet daar ook rekening mee houden.

  1. 3. Doelpubliek

Als een vertaler zich goed bewust is van zijn publiek, zal hij hen hun vertaling volgens deze input laten maken. Er zijn inderdaad richtlijnen voor vertalers om te volgen, maar elke documentvertalingsactiviteit vraagt om een unieke aanpak. De keuze van de termen is van cruciaal belang. Indien u een beroep doet op een vertaalbureau, is er vaak een projectmanager die de vertalers in de goede richting kan sturen.

Wat een vertaler ook moet opmerken is de culturele woordenschat. Vaak zijn er eenvoudigweg geen gelijkwaardige termen voor bepaalde culturele woorden. In dergelijke omstandigheden brengen vertalers de essentiële boodschap van de brontekst over. Zo kunnen lezers van een andere taal de betekenis van de oorspronkelijke versie beter begrijpen.